Menu

Search results: 86

1891-03-08

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

8-3-91 Kjære Hr. Etatsraad H.N. Hansen Deres oftere udtalte Tanke at jeg enten selv eller indirecte gjennem min Mødren…

1891-03-09

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

9-3-91 Kjære Krøyer Jeg haaber at denne Sag kan ordnes til Deres Tilfredshed, men det beroer ikke paa mig, men paa Uhde…

1891-03-09

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen

1891-03-19

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Consulat Royal de Danemark en Syrie. Beyrouth, le 19 Mars 1891. Kjære Herr Jacobsen. Deres Ærede Skrivelse af 9. f. M. …

1891-04-02

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Ny Carlsberg 2 - 4 - 91 Kjære Hr. Consul Løytved. Hjertelig Tak for Deres venlige Brev af 19 - 3 - 91 _ Jeg har ikke No…

1891-04-16

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

1891-04-20

Carl Jacobsen

-Under 7de November 1890 havde Komiteen til Ordning af Ny Carlsberg Glyptothekets Bygnings- og Administrationsforhold (…

1891-04-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

26 Frydendalsvei V. 22-4-91 Kjære Hr Etatsraad Meldahl Jeg kan nu modtage Klokkestolen naar det skal være. Jeg vilde væ…

1891-04-24

Carl Jacobsen

Marie Chapu

1891-04-24 Ny Carlsberg 24-4-91 Madame Chapu Les journaux portent aujourdhui la nouvelle accablante de la mort de Monsi…

1891-04-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 25-4-91 Kjære Hr Etatsraad Meldahl Kjender De ikke Dahlerup tilstrækkeligt til at det ikke kan overraske D…

1891-04-25

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

25-4-91 Lehnsbaron Rosenørn-Lehn Udenrigsminister Deres Excellence Som det er Deres Excellence bekjendt bestaar der i I…

1891-05-03

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Hornbæk pr. Hellebæk 3 Mai – 91 Kjære Jacobsen Da jeg tænker at Tiden snart nærmer sig for Afsendelse af de Billeder de…

1891-05-08

Peder Severin Krøyer

C. F. Hesberg

Hornbæk pr Hellebæk 8 Mai 91 Hr Bogholder Hesberg Da De har været saa venlig at skrive mig til paa Jacobsens Vegne till…

1891-05-14

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Consulat Royal de Danemark en Syrie. Beyrouth le 14 Mai 1891 Min Kjære Hr. Jacobsen Med Posten i Dag tillader jeg mig a…

1891-05-21

Carl Jacobsen

1891-05-22

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Jerusalem d. 22de Maj 1891 Kjære Hr Jacobsen! Mit første Ophold i det hellige Land nærmer sig stærkt sin Afslutning, id…

1891-05-31

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Frydendalsvei 26 31-5-91 Kjære Hr Etatsraad F. Meldahl Nogle af Bladene indeholdt forleden en Meddelelse om at Klokkes…

1891-06-04

Carl Jacobsen

Julius Løytved

4 - 6 - 91 Kjære Hr. Consul Løytved. Deres ærede Brev af 14d Mai har jeg rigtig modtaget. Jeg takker Dem meget for Indk…

1891-06-30

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Consulat Royal de Danemark en Syrie. Beyrouth, le 30 Juni 1891 Min Kjære Herr Jacobsen Efter en Tour paa 6 Uger i det …

1891-07-01

Stefan Sinding

Carl Jacobsen