Menu

Search results: 137

1885-03-05

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Damaskus 5. Mars 1885 Min kjære Herr Jacobsen. De 4 andre Buster, hvorom jeg skrev Dem i mit sidste fra Beirut, har jeg…

1885-03-07

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Damaskus, 7. Marts 1885 Min kjære Herr Jacobsen. Deres Telegram af 4. Marts, lydende: "Achetez 2.500, lettre suit" modt…

1885-03-09

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

9 - 3 - 1885 Kjære Hr . Tuxen Jeg traf Deres svoger H. Scharling som sagde mig at De var ifærd med at male Prindsesse A…

1885-03-15

Julius Løytved

Carl Jacobsen

N° 91. Herr C. Jacobsen jun. For en Samling Palmyrinske Buster og Hoveder, og en Egyptisk Sphinx, med Indpakning etc. …

1885-03-16

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

16 /3 1885 Høistærede Jeg beder Dem være saa venlig ikke at videregive Noget for Citat efter mig som ikke er rigtig; th…

1885-03-17

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

17-3-1885 Hr Etatsraad Meldahl Erindrer De ikke at kort Tid efter at De havde brugt det citerede Udtryk vi vare sammen …

1885-03-18

Carl Jacobsen

Henri Chapu

18 3 5 Monsieur H. Chapu Après beaucoup de difficultés j'ai obtenu une response de la part de la princesse de Galles qu…

1885-03-18

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

18 Marts 1885 [Påskrevet med blyant] Megen Tak for Deres venlige Brev af D.D. Jeg modtager med Glæde Deres Tilbud om en…

1885-03-18

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Kjære Hr. Jacobsen! Som anført det citerede Udtryk har jeg aldrig brugt og ikke kunnet bruge thi det er - tilgiv det - …

1885-03-19

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

19 3 5 Cher Monsieur Nous allons réussir! J'ai profité de la présence d'un des mes amis (M. Tuxen peintre, élève d. Bon…

1885-03-19

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

1885-03-19 Kjære Hr. Prof. Dahlerup Fra mit Kontor blev igaar sendt Dem en Anvisning paa 1000 kr. Hav den Godhed ide…

1885-03-23

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

1885-03-25

Julius Løytved

Carl Jacobsen

British Syrian Schools, Beirut, 25. Marts 1885. Min kjære Herr Jacobsen. Deres venlige Brev af 4. d. M. har jeg modtage…

1885-03-26

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen

Naples le 26 Mars 1885 Monsieur C Jacobsen Jun Ny Carlsberg Doit No 2 Statuettes, representants un Phaun dansant Sabati…

1885-03-26

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Torsdag 26 Marts Kjære Andreas, Har Du ikke Lyst at spise til Middag hos os i morgen Fredag d 27 d kl 6. Du træffer Tux…

1885-03-28

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Paris 28 Mars 1885 Monsieur Jacobsen Je vous suis bien reconnaissant de la bonne solution que vous me donnez par votre…

1885-04-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

1885-04-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

1885-04-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

1885-04-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils