Menu

Søgeresultater: 105

1890

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1890'erne ellere senere

Carl Jacobsen

CJs udkast til en artikel om behovet for opstilling af skulptur i det offentlige rum.

1890'erne eller senere

Carl Jacobsen

CJs udkast til et interview "Om kunstens betydning i hjemmet".

1890-01-03

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen takker Løytved for hans interesse i Danmark og for alt, hvad han har gjort for Glyptoteket. Carl Jacobsen…

1890-01-04

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen meddeler, at hans søn Alf er død. Han inviterer Meldahl ud for at se på sit hus sammen med murermester Be…

1890-01-08

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved kondolerer efter meddelelsen om Alfs død. Derudover efterspørger han foto på Attys Statuen og spørger, om han s…

1890-01-14

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen spørger, om han tidligere har sendt Løytved billeder fra Glyptoteket, ellers vil han sende ham en samling…

1890-01-24

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved ønsker Carl Jacobsen tillykke med det nye (midlertidige) hjem på Frydendalsvej og tilbyder at skaffe ham orient…

1890-01-28

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen takker for nogle fotografier, som han gerne vil beholde, indtil han har diskuteret dem med nogle' sagkynd…

1890-01-28

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen takker for købet af et portræt og for oplysningen om, at Atys er fundet i Cyzikos. CJ vil gerne have yder…

1890-01-29

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen takker nej til at erhverve flere persiske tæpper. Han har set nærmere på fotografierne af nogle tilbudte …

1890-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved glæder sig til Carl Jacobsens vurdering af nogle genstande, der er afsendt fra Marseille.

1890-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved undskylder meget at være påtrængende, men han beder Carl Jacobsen om at være behjælpelig med at skaffe ham den …

1890-02-18

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Chapu forventer snart at kunne afslutte arbejdet med statuen af prinsessen af Wales.

1890-02-19

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen er ikke helt tilfreds med købet af tre hoveder, men han fortryder dog ikke købet.

1890-02-25

Carl Jacobsen

Theodor Manicus

Carl Jacobsen vil gerne have indrykket en annonce (et avertissement) i Berlingske Tidende om Salonudstillingen i Paris,…

1890-03-05

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer vil gerne udstille sit billede af Komiteen for den franske Udstilling på Charlottenborg og spørger CJ, om han må…

1890-03-06

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin takker for tilsendelsen af 4000 francs og fortæller, at han har været alvorligt syg.

1890-03-07

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ sender et à conto beløb på 6000 fr for statuen af Alexandra.

1890-03-10

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen begrunder sit afslag om at udlåne Komité-billedet, og han foreslår Krøyer at rette henvendelse til Illust…