Menu

Søgeresultater: 93

1890-01-03

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ takker Løytved for hans interesse i Danmark og for alt hvad han har gjort for Glyptoteket. CJ har fortalt pressen ...

1890-01-04

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

1890-01-08

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved kondolerer efter meddelelsen om Alfs død. Derudover efterspørger han foto på Attys Statuen, og forhører som o...

1890-01-14

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl spørger om han tidligere har sendt billeder fra Glyptoteket, ellers vil han sende Løytved en samling til erindri...

1890-01-24

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved ønsker CJ tillykke med det nye (midlertidige) hjem på Frydendalsvej og tilbyder at skaffe ham orientalske tæp...

1890-01-28

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen takker for købet af et portræt og for oplysningen om, at Atys er fundet i Cyzikos. CJ vil gerne have yd...

1890-01-28

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen takker for nogle fotografier, som han gerne vil beholde, indtil han har diskuteret dem med nogle' sagky...

1890-01-29

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen takker nej til at erhverve flere persiske tæpper. Han har set nærmere på fotografierne af nogle tilbudt...

1890-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved glæder sig til CJ's vurdering af nogle genstande, der er afsendt fra Marseille.

1890-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved undskylder meget at være påtrængende men beder Carl Jacobsen være behjælpelig med at skaffe ham den franske æ...

1890-02-18

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Chapu forventer snart at kunne afslutte arbejdet med statuen af prinsessen af Wales.

1890-02-19

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen er ikke helt tilfreds med købet af tre hoveder, men han fortryder dog ikke købet.

1890-03-05

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer vil gerne udstille sit billede af Komiteen for den franske Udstilling på Charlottenborg og spørger CJ, om han ...

1890-03-06

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin takker for tilsendelsen af 4000 francs og fortæller, at han har været alvorligt syg.

1890-03-07

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ sender et à conto beløb på 6000 fr for statuen af Alexandra.

1890-03-10

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

CJ begrunder sit afslag om at udlåne Komitébilledet, og han foreslår Krøyer at rette henvendelse til Illustreret Tide...

1890-03-11

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1890-03-12

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1890-03-13

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har afsendt genstande med det tyske diplomatis postsæk til Berlin. Han beder CJ få sin agent til afhente sage...

1890-03-20

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer er ærgerlig over at Komitébilledet ikke kunne komme med på Charlottenborgs udstilling. Krøyers hustru ligger s...