Menu

Søgeresultater: 50

1882

Heinrich Hirschsprung

Carl Jacobsen

Om prisen på et maleri af P.S. Krøyer. Afventer transskription

1882 efter juni

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Bloch opridser historien om erhvervelsen af de afstøbninger af fransk skulptur, som skulle købes for Carl Jacobsens don…

1882 udateret

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup beder om Carl Jacobsens tilladelse til at få lavet nogle modeller af kapitælerne til Jesuskirken. Det vil lett…

1882-01-02

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé

1882-01-03

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen fortæller, at han har været i Belgien og bl.a. studeret Rubens. Han beklager, at det kun går langsomt frem med be…

1882-01-05

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn har fået brev fra Tuxen i Paris. Desværre må tanken om at erherve afstøbninger af franske skulpturer opgi…

1882-01-11

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl vil meget gerne være behjælpelig og vil med glæde sende Dubois' ”studie” til udstillingen i Wien. Carl skriver at…

1882-01-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1882-01-27

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen skriver lidt mere om om vanskelighederne ved at skaffe forme til gipsafstøbninger af franske skulpturer. Han er u…

1882-02-14

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup beder om et forskud for sit arbejde med Huitfeltsøjlen og Jesuskirken.

1882-03-03

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1882-03-10

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen beklager sig over, at det er dyrt at leve i Paris. Han er næsten færdig med Susanne, som han har valgt først at u…

1882-03-21

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen takker for 'det tilsendte', hvilket formodentlig er det forskud, han bad Carl Jacobsen om at få ibrevet af 10/3.

1882-03-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen bestiller en række bronzekopier til Legatet "Albertina"og spørger desuden om Barbedienne også kan levere …

1882-03-25

Carl Jacobsen

Fonderie Thiébaut Frères

Carl Jacobsen spørger Thiebaut et frères, om de kan levere Persus af Benevenuto Cellini og Jacopo Sansovinos Bacchus.

1882-03-31

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen bestiller 7 kopier af antikke statuer og skriver, at dette køb ikke udelukker bestilling af Merciés Glori…

1882-04-14

Carl Jacobsen

Kessel und Röhl

Carl Jacobsen forespørger, om han kan få Lyckeberg granit i stedet for Uddevalla granit til sokler.

1882-04-25

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen bekræfter sit tilbud til Tuxen om at finansiere en rejse. Han har bestilt en portræt af Ottilia og hendes…

1882-04-25

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen skriver om et stipendium til illustratoren Hans Tegner.

1882-04-27

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen tager med glæde imod Carl Jacobsens rejse om at finansiere en rejse til orienten. Han vil komme til Ny Carlsberg …