Menu

Søgeresultater: 112

1888-01-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ rykker igen for statuen af Alexandra. Han spørger om den kan være klar til verdensudstillingen.

1888-01-02

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ mangler kun kejserindestatuerne for at kunne tilbyde Københavns Kommune Glyptoteket. Han beder Gautherin om at sen...

1888-01-10

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1888-01-16

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1888-01-24

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

1888-01-26

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ skriver bl.a. om datteren Beatrice, der ligger dødsyg af hjernebetændelse. CJ ønsker sig nogle faa gode ægyptiske ...

1888, 20- 31 januar

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens noter om datteren Beatrices sygdom og død. Aftenselskabet, som ses gengivet på Krøyers maleri, blev af...

1888-02-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved meddeler CJ, at der nu er nogle palmyrenske genstande til salg i Damaskus. På bagsiden er der skitser af 11 s...

1888-02-01

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1888-02-03

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Dårligt helbred har forsinket Chapus arbejde. Både Gautherin og Chapu vil gerne have deres kejserindestatuer med på v...

1888-02-03

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ beder Chapu om at medvirke på Krøyers billede "Et aftenselskab i Glypototeket", og takker ham for hans velvilje i ...

1888-02-03

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ inviterer Gautherin til at optræde på Krøyers billede "Et Aftenselskab i Glyptoteket", og takker ham for hans medv...

1888-02-07

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin er villig til at lade sig afbilde på Krøyers billede. Han arbejder uophørligt på statuen af kejserinden.

1888-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved deltager i CJs sorg over, at datteren Beatrice ligger for døden. Han sender fotografier af 3 palmyrenske bust...

1888-02-15

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer orienterer fra Paris. De skal ikke mere henvende sig til Meissonier, han er 'umulig'. Med hensyn til Komitébil...

1888-02-15

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

Om den franske udstilling, der skal være ” Den største og betydningsfuldeste Udstilling af fransk Kunst udenfor Frank...

1888-02-16

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ kommenterer nogle palmyrenske genstande, han har modtaget, og han takker Løytved for nogle æsker med orientalsk sl...

1888-02-23

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer nævner de kunstnere, der har givet tilsagn om at medvirke i 'Den Franske Udstilling'. Han skriver om sin skits...

1888-02-24

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer skriver fra Paris om forberedelserne til den franske udstilling i København.

1888-02-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl