Menu

Søgeresultater: 59

1891, afventer nærmere datering

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Paris le 27 Octobre 1891 Cher Monsieur, Depuis notre retour à Paris, nous sommes occupés par notre...

1891 december

Helge Jacobsen

Theodora Jacobsen

Helge (9 år) sender sin storesøster Theodora (14) en tak for en billedbog, som hun har sendt til hans fødselsdag 24/12.

1891-01-07

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Om en dårlig kopi af Jeanne d'Arc udført i København.

1891-01-12

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ forsikrer Chapu om, at der ikke bliver fremstillet kopier af hans skulpturer i København. Han frem til Chapus besø...

1891-01-20

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

CJ beder Myhlenphort give et brev til Helbig. Fru Myhlenphort har skrevet til Ottilia, at der er visse mistanker mod ...

1891-01-20

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1891-01-22

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Afventer korrektur

1891-02-02

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Afventer transskription

1891-02-09

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Afventer korrektur

1891-02-24

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ udtrykker sin tilfredshed over, at statuen af Alexandra er færdig i gips.

1891-02-25

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1891-03-05

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1891-03-06

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

CJ beder om Krøyers accept af at udlåne 'Aftenselskabet' og 'Komitéen for den Franske Udstilling' til en udstilling i...

1891-03-08

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1891-03-09

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

Om udlån af billeder til München.

1891-03-19

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Afventer korrektur

1891-04-02

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Afventer korrektur

1891-04-16

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1891-04-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

1891-04-24

Carl Jacobsen

Marie Chapu

CJ kondolerer i anledning af Chapus død. Kopien af brevet er flere steder meget utydelig.