Menu

Søgeresultater: 36

1880-01-08

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Afventer transskription

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Afventer transskription

1880-01-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ foreslår Meldahl, at Merciés Gloria Victis bliver Albertinalegatets første erhvervelse.

1880-01-15

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1880-01-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fortæller Rosenørn Lehn hvilke skulpturer, han selv synes bedst om.

1880-01-21

Carl Jacobsen

Den kongelige Sculptursamling

Albertinas Bestyrelse (CJ) svarer på Skulptursamlingens brev af 12/12 1879.

1880-01-22

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Dubois skriver til CJ om gipsafstøbninger.

1880 januar

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1880-02-18

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Afventer transskription

1880-04-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skriver til Rosenørn-Lehn om det følgende års skulptur indkøb. Meldahl skal til Paris og vil besøge nog...

1880-04-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Legatet Albertinas bestyrelse påtager sig at tage sig af de skulpturer, der evt. skulle blive tilsidesat af Skulpturs...

1880-04-09

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Afventer transskription

1880-04-09

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1880-04-19

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Afventer transskription

1880-04-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Afventer transskription

1880-04-25

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1880-04-25

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1880-04-26

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen beder Rosenørn-Lehn om at få lov til at benytte ministeriets eller malerisamlingens brevpapir ved sine ...

1880-04-27

Carl Jacobsen

Københavns Kommunalbestyrelse

Carl Jacobsen foreslår, at der rejses et monument for Asmus Jacob Carstens.