Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-01-11

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen frafalder sit forslag om Ildefonso-gruppen og beder i stedet om, at man overvejer Laokoon som Legatet Albertinas første anskaffelse.

Transskription

Ny Carlsberg 11-1- 80

Hr Etatsraad Meldahl
Gruppen fra Ludovisi er ikke i Barbediennes Catalog, heller ikke forekommer den mig at være saa fremragende at den egnede sig til 1ste Anskaffelse.
Er ikke Ajax med Patroklos Lig i Lanzi Loggia i Florents interessantere? - Men den er heller ikke i Cataloget.
Jeg gaaer gjerne fra

Ildefonso gruppen
, men beder Dem tænke en Gang endnu paa Laokoon, der har den Fordeel 1) at være i høieste Grad
decorativ

2) - Uomtvistet af overordentligt Kunstværd - selv om det nu erkjendes at der existerer noget endnu høiere

3) At være forstaaelig for Mængden saavel som for "den enkelte".
Den er populær.

4) At fylde tilstrækkelig til at gjøre sig gjældende, hvilket har særlig Betydning ved en 1ste Anskaffelse

Det vil vist være meget heldigt at holde Mødet paa Charlottenborg efter at vi have været sammen i Ørsteds Park.
Jeg tillader mig derfor at foreslaa næste Møde Onsdag den 21de Kl. 2½ i Ørsteds Park.

Mødested ved Statuen samt derefter Fortsættelse af Mødet paa Charlotte[n]borg.
I Tilfælde af Samtykke venter jeg ikke Svar

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Rigsarkivet.