Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Emneord: Legatet "Albertina"

Resultater: 19

1878-12-17

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er glad for, at Meldahl er enig med ham i, at der bør være en bronzekopi af Michelangelos David i Køben...

1878-12-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen interesserer sig overhovedet ikke for politik og kan (og vil) ikke hjælpe Meldahl med hans politiske ka...

1879, oktober

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl sender sine kommentarer til Carl Jacobsen vedrørende udfærdigelsen af fundatsen for for Legatet "Albertina". ...

1879-10-18

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl har fortalt Rosenørn-Lehn om Carl Jacobsens påtænkte gave af afstøbninger af fransk skulptur til Skulptursaml...

1879-10-21

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Carl Jacobsen har udnævnt F. Meldahl og H.N. Hansen til de første medlemmer af Legatet "Albertina"s bestyrelse. Melda...

1879-10-23

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl foreslår, at nogle sprogkyndige bliver bedt om at læse en tekst, der skal publiceres i Ministerialtidende.

1879-11-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen frabeder sig enhver for for akademisk titulatur. Han er ikke enig med Meldahl med hensyn til kvaliteten...

1880-01-08

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ fortæller Meldahl at Ildefonso-gruppen er omtalt i Victor Rydbergs "Romerske Dagar".

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen frafalder sit forslag om Ildefonso-gruppen og beder i stedet om, at man overvejer Laokoon som Legatet A...

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen fortæller Meldahl, at han har skrevet til Barbedienne og forhørt sig om afstøbninger af "Ajax og Patro...

1880-04-19

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen kommer med betragtninger over legatet Albertina"s rolle, og han giver samtidig en opsang til Københavns...

1880-05-25

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl har været i Paris og bl.a besøgt bronzestøber Barbedienne, hvor han har forhandlet om priser. Han har set Eug...

1880-11-09

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er enig med Meldahl i, at den påtænkte placering af den døende Fægter (den døende galler) i Ørstedspark...

1883-01-31

Carl Jacobsen

Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen skriver til de to andre medlemmer af Legatet "Albertina"s bestyrelse F. Meldahl og H.N. Hansen om indsk...

1883-03-29

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ ønsker Meldahl tillykke med genvalget som borgerrepræsentant. Han anbefaler Bissens Philoktet frem for en kopi af ...

1883-07-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ skriver at soklen til Den Døende Fægter nu er færdig og at de snart må træffe en beslutning om soklen til Jeanne ...

1883-10-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ og Meldahl er uenige om noget, hvilket skader den fælles sag.

1883-11-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

For at undgå dubletter foreslår CJ at akademiets afstøbningssamling i fremtiden skal specialisere sig i arkitektur, n...

1885-12-04

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen indkalder til møde på Ny Carlsberg. Brevet er formodentlig også sendt til H.N. Hansen.