Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1879-12-05

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er enig i, at man skal vente på den kongelige stadfæstelse inden Legatet "Albertina"s bestyrelse udpeges

Transskription

Ny Carlsberg 5-Xbr-79

Hr Etatsraad Meldahl

Etatsraad Borgm. Hansen meente at det ikke var rigtigt at vælge Albertinas Bestyrelse førend den kgl. Stadf. var meddeelt, og De vil vistnok deri give ham Ret. Jeg har endnu ikke faaet den men mine Skrivelser til Academiet og Kommunalbestyrelsen ligge færdige og ville blive expederede naar Stadfæstelsen modtages

Med Tak for den saa behagelige Aften forleden er jeg
Deres meget hengivne
C Jacobsen jun

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir (Jacobsen med 'k')

København

Rigsarkivet.