Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Carl Jacobsens Brevarkiv

‘A work in progress’

Ny Carlsbergfondet påbegyndte i juni 2014 en digitalisering af de ældste dele af Glyptotekets og Ny Carlsbergfondets brevarkiver. Arkivalierne dækker perioden fra slutningen af 1870’erne frem til 1946 og udgør det vigtigste primære kildemateriale til Glyptotekets og Ny Carlsbergfondets tidlige historie og samlingernes tilblivelse.
Projektet har to formål: dels at sikre arkivalierne for fremtiden, dels at formidle udvalgte breve og korrespondancer digitalt i en ny og selvstændig brevbase med navnet Carl Jacobsens Brevarkiv.

Bevaringsdelen er nu tilendebragt: ca. 100.000 sider er scannet og efterbehandlingen, herunder navngivning af de mange filer, er i fuld gang.

Carl Jacobsen skrev i sit lange liv tusindvis af breve. Præcis hvor mange vides ikke. Fra de bevarede kopibøger og originale breve, har vi kendskab til ca. 5000 breve fra Carl Jacobsens hånd. Den ‘indkomne post’ med breve stilet til Carl Jacobsen overstiger langt dette tal, så alt i alt indeholder Carl Jacobsens brevarkiv måske 15.000 breve.
I de kommende år vil Ny Carlsbergfondet løbende udgive udvalgte Carl Jacobsen-korrespondancer, der belyser Ny Carlsberg Glyptoteks tilblivelse og tilvæksten i Carl Jacobsens levetid.
Allerede i 1940 skrev Glyptotekets direktør Frederik Poulsen i forordet til sit katalog over Glyptotekets antikke skulpturer: “De righoldige Brevsamlinger mellem Carl Jacobsen og Helbig, Arndt, Pollak o.a. bør en Gang om ikke udgives, saa dog bearbejdes til en udførlig Fremstilling af Glyptotekets Tilblivelse og Samlingernes Vækst under Carl Jacobsen. Da vil mange nye Træk kunne føjes til billedet af denne Danmarks største kunstneriske Grandsigneur….”
Til Frederik Poulsens liste kan vi lægge korrespondancerne med alle de kunstnere, danske som udenlandske, hvis værker Carl Jacobsen indlemmede i sit Glyptotek. Nu mere end 75 år senere har den teknologiske udvikling gjort det muligt at opfylde Poulsens ønske, således at korrespondancerne kan udgives på en overskuelig og nemt tilgængelig måde.

Arbejdet med Carl Jacobsens brevarkiv er omfattende og kommer til at vare flere år. Vi har besluttet ikke at vente med en udgivelse, til det hele er ‘fikst og færdigt’, men at udgive korrespondancerne efterhånden som de bliver klar med scanning, transskribering og en kort indholdsbeskrivelse. Nogle breve vil endog i en periode kun optræde med en scanning, alene forsynet med grundoplysningerne: dato, afsender, modtager. Brevet er således i det mindste tilgængeligt, og man kan selv forsøge sig med en læsning af den originale tekst. Efterhånden vil alle brevene blive forsynet med kommentarer, fotografier og andre henvisninger, ligesom man, på længere sigt, også vil kunne søge på de emner, der optræder i brevene.
Persongalleriet udvikles ligeledes løbende med biografier og fotografier.

Kommentarer og forslag til forbedringer sendes til projektansvarlig arkivar Claus Grønne, cgr@ncf.dk

Læs mere om arkivet