Menu

Søgeresultater: 62

1883

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1883

Carl Jacobsen

Katalog til Glyptotheket. 2. udgave fra 1883 med Carl Jacobsens rettelser og tilføjelser

1883-01-02

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1883-01-05

Carl Jacobsen

Emil Christian Hansen

Carl Jacobsen beder Emil Chr. Hansen komme til et møde vedr. arbejdsforhold

1883-01-31

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen inviterer Carl Jacobsen til at komme forbi og se et dameportræt i Atelieret på Vodrofsvej.

1883-01-31

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen skriver til de to andre medlemmer af Legatet "Albertina"s bestyrelse F. Meldahl og H.N. Hansen om indskri…

1883-02-01

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen sender på vegne af Albertina betalingen på 4550 fr for en kopi (Ildefonso gruppen ?).

1883-02-08

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1883-02-19

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl er glad for at høre at statuerne i marmor er blevet smukke. Men han synes det er en skam, hvis statuerne ikke bliv…

1883-02-20

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin beklager, at tidsfristen på afleveringen af Le Paradis Perdu bliver overskredet med 8 dage, og han håber, at …

1883-02-27

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1883-02-27

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1883-03-02

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl skriver vedrørende busten af Paul Baundry, som han håber Dubois vil støbe i gips.

1883-03-02

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Brev#2. Afventer transskription (svær læsbar).

1883-03-06

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin vil færdiggøre Le Paradis Perdu på den måde, han ønsker, og han er glad for, at CJ er enig.

1883-03-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skriver, at en afstøbning af Gautherins "Le paradis perdu" bliver afsendt fra Paris i tide til at kunne k…

1883-03-14

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Emil Bloch redegør igen for forløbet af Carl Jacobsens donation af kopier af fransk skulptur. Der er kun kommet 7 og ik…

1883-03-15

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl udtrykker stor begejstring for Carl Jacobsens 4 nye legater. Ligeledes glæder han sig over Carl Jacobsens beslu…

1883-03-15

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange skriver til Carl Jacobsen om erhvervelsen af Casali-sarkofagen. Han tilskriver Ingvald Undset og konsul C. A. Myh…

1883-03-16

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ takker Meldahl for opbakning til projektet om Nikolaj Kirkes genopførelse og beklager, at han ikke har kontakt med V…