Menu

Søgeresultater: 49

1883-01-31

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-01-31

Carl Jacobsen

Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen skrive til de to andre medlemmer af Albertinas bestyrelse om indskrift på soklen til kopien af Henri Ch...

1883-02-08

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1883-02-19

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1883-02-20

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin beklager, at tidsfristen på afleveringen af Le Paradis Perdu bliver overskredet med 8 dage, og han håber, a...

1883-02-27

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1883-02-27

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1883-03-02

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1883-03-02

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Brev#2. Afventer transskription

1883-03-06

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin vil færdiggøre Le Paradis Perdu på den måde, han ønsker, og han er glad for, at CJ er enig.

1883-03-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skriver, at en afstøbning af Gautherins "Le paradis perdu" bliver afsendt fra Paris i tide til at kunne...

1883-03-14

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Emil Bloch redegør igen for forløbet af Carl Jacobsens donation af kopier af fransk skulptur. Der er kun kommet 7 og ...

1883-03-15

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-03-16

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Afventer transskription

1883-03-16

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-03-17

Carl Jacobsen

Jens Jacob Worsaae

CJ skriver til Worsaae om sine tanker vedrørende oprettelsen af et skulpturmuseum.

1883-03-24

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Le Paradis Perdu er afsendt. Gautherin beder CJ selv tørre figuren af med en våd svamp, hvis den er blevet beskidt un...

1883-03-24

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

afventer transskription

1883-03-29

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Afventer transskription

1883-04-03

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gatherins kvittering for modtagelse af betalingen for Le Paradis Perdu.