Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-01-31

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen inviterer Carl Jacobsen til at komme forbi og se et dameportræt i Atelieret på Vodrofsvej.

Transskription

10, Vodrofsvej, d: 31/1 - 83.

Kjære Hr. Jacobsen!
Da Venus' Omgivelser ere bragte saavidt, som hun selv efter min Formening kan taale det, vilde jeg bede Dem en Dag ved Lejlighed se ind til mig; jeg har ogsaa faaet det Dameportrait hjem, som jeg gjerne vilde vise Dem.
Dersom De vedblivende skulde have Lyst til ovennævnte Billede, vil jeg for at komme

ud over Pris-Spørgsmaalet, m.d.S. sige at jeg har vurderet det til 1500 Kr. paa dets nuværende Standpunct.
Med Tak for Deres venlige Indbydelse til paa Søndag, og med Hilsen til Dem og Deres Hustru

Deres hengivne
L. Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv