Menu

Søgeresultater: 32

1922-01-01

Kai Nielsen

Frederik Poulsen

Kai Nielsen er meget taknemmelig og glad for, at han har fået lov til at lave Vandmoderen til Glyptotekets vinterhave. …

1922

Johannes Steenstrup

Fra Johannes Steenstrups bog Carl Jacobsens Liv og Gerning s. 101-135

1922-01-02

Frederik Poulsen

Kai Nielsen

Frederik Poulsen takker for Kai Nielsens nytårshilsen. Der er ikke enighed om Kai Nielsens forslag til overfladebehandl…

1922-01-02

Kai Nielsen

Frederik Poulsen

Kai Nielsen kan ikke skaffe de fornødne udgiftsoplysninger til bestyrelsesmødet.

1922-01-03

Kai Nielsen

Frederik Poulsen

Kai Nielsen og konservator Elo er ikke enige om overfladebehandlingen af Vandmoderen. Kai Nielsen tilbyder at lave en l…

1922-01-14

Helge Jacobsen

Johan Rohde

Johan Rohde har tilbudt HJ et maleri af Gauguin fra Bretagne 1886. HJ skriver om sin samling af Gauguin-arbejder, men m…

1922-01-27

Maria Mogensen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1922-01-29

Kai Nielsen

Frederik Poulsen

Kai Nielsen har haft nogle ekstraudgifter, som han håber at kunne få dækket. Han kommer endvidere med et par ændringsfo…

1922-02-02

H. Petri

Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek

Afventer transskription

1922-02-02

Frederik Poulsen

Kai Nielsen

Frederik Poulsen sender på direktionens vegne Kai Nielsen en check til dækning af udgifter i forbindelse med udarbejdel…

1922-02-03

Andreas Peter Weis

Ny Carlsbergfondet

Weis skriver om Heilbuths tilbud om salg af bl.a. Corots maleri af 'et gammelt fransk herresæde'

1922-02-04

Kai Nielsen

Frederik Poulsen

Kai Nielsen takker for den tilsendte check og det gode samarbejde mellem ham og Glyptotekets bestyrelse.

1922-03-03

Maria Mogensen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1922-04-18

Helge Jacobsen

Frederik Poulsen

Afventer transskription

1922-06-19

Frederik Poulsen

Lauritz Zeuthen

FP anmoder på vegne af Helge Jacobsen L. Zeuthen om at være tilstede ved det italienske kongepars besøg i forbindelse m…

1922-06-27

Maria Mogensen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1922-06-28

Maria Mogensen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1922-07-03

Maria Mogensen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1922-08-14

Maria Mogensen

Frederik Poulsen

Afventer transskription

1922-08-16

Maria Mogensen

Frederik Poulsen

Afventer transskription