Menu

Søgeresultater: 33

1914

Helge Jacobsen

Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek

Om Theodor Oppermanns 'andragende'

1914-01-02

Herman Kähler

Carl Jacobsen

Herman Kähler forsikrer Carl Jacobsen om, at arbejdet med friserne er i fuld gang, og at de nok skal blive færdige til …

1914-01-05

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Carl Jacobsens sidste brev til Helge. Carl Jacobsen klager over Helges uskønne gang og holdning.

1914-01-06

Carl Jacobsen

Paula Jacobsen

Carl Jacobsens sidste brev til datteren Paula sendt fra prof. Schous klinik.

1914-01-07

Carl Jacobsen

Mine Medborgere

Udkast til et brev stilet til underskriverne af en "borgeradresse" vedrørende Carl Jacobsens planer om at bekoste opsæt…

1914-01-09

Stefan Sinding

Theodor Oppermann

Sinding beder Oppermann hilse Carl Jacobsen som er syg

1914-01-16

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

Frederik Poulsen spørger Helge Jacobsen om forskellige forhold vedrørende Glyptotekets bibliotek efter Carl Jacobsens d…

1914-01-23

Theodor Oppermann

Kai Nielsen

Th. Oppermann sender Kai Nielsen honoraret for skitsen til Leda og Svanen og undskylder det sene svar med Carl Jacobsen…

1914-01-31

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg Glyptotek

1914-02-07

Helge Jacobsen

Oscar Matthiesen

Helge Jacobsen skriver til Oscar Matthiesen at han gerne må bestille den anden frise til Glyptoteket.

1914-02-13

Helge Jacobsen

Theodor Oppermann

Afventer transskription

1914-02-27

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

Frederik Poulsen mener, at man i fremtiden skal være mere imødekommende med hensyn til afstøbninger af Glyptotekets gen…

1914-02-28

Helge Jacobsen

Theodor Oppermann

Afventer transskription

1914-03-02

Frederik Poulsen

Ny Carlsbergfondets Direktion

Frederik Poulsen søger Ny Carlsbergfondet om lønforhøjelse

1914-03-05

Oscar Matthiesen

Helge Jacobsen

Matthiesen anmoder om at få sit honorar for udførelsen af kartonen til rytterfrisen.

1914-03-20

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

NCF's direktion mener ikke, at Oscar Matthiesen bør have restbeløbet for kartonerne udbetalt endnu.

1914-03-22

Oscar Matthiesen

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen vil ikke slås med direktionen, men beder Oppermann om at gøre det han finder mest rigtigt i forhold ti…

1914-03-24

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann argumenterer for, hvorfor Matthiesen kun skal have halvdelen af honoraret for udførslen af den anden karto…

1914-04-22

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann beder Matthiesen om en udtalelse om hvorvidt Kählers arbejde er færdigt, og hvordan friserne vil blive afl…

1914-04-29

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann beretter om, at man fra direktionens side er blevet opmærksom på, at frisen har været færdig i ca. 7 måned…