Menu

Søgeresultater: 120

1886 januar

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Afventer transskription

1886-01-02

Carl Jacobsen

Johann Odorico

Carl Jacobsen vil meget gerne have mosaikgulve af små mosaiksten. Han er dog forberedt på, at de ikke kan kan laves til…

1886-01-11

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen hilser fra sønnen Erland, der blev født 9. januar om aftenen.

1886-01-20

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ fortæller, at han har fået sønnen Erland, og at fødslen gik godt. Han vil gerne have flere palmyrenske skulpturer, h…

1886-01-25

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved sender CJ fotografier af de palmyrenske buster, han har købt i løbet af det sidste år. I alt drejer det sig om …

1886-01-28

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen skriver til de to andre bestyrelsesmedlemmer om priser på bl.a kopier af Apollo Belvedere og Michelangelo…

1886-02-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved ønsker CJ og Ottilia tillyke med sønnen Erlands fødsel. Løytved er glad for, at CJ vil købe hans palmyrenske sa…

1886 februar

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Carl Jacobsen har fået et tilbud fra Sabbatino de Angelis på våbenskjoldene som er væsentlig billigere end Thiébauts. H…

1886-02-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen foreslår at bytte nogle af Glyptotekets skulpturer med nogle af Kunstakademiets. Bl.a. Rauchs Victoria og…

1886-02-05

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl fortæller, at Carl Jacobsen vil få et officielt svar fra Akademiet på en henvendelse, og han ønsker Carl Jacobs…

1886-02-06

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen bestiller 5 skulpturer til Legaet "Albertina" : Silen med Bacchusbarn; Hvilende Hermes; Sliberen; Apollon…

1886-02-07

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl informerer Carl Jacobsen om at billedehuggeren Carl Schmidt har en skulptur færdig. Han foreslår endvidere, at …

1886-02-08

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Carl Jacobsen har fået et tilbud fra bronzestøber Thiébaut i Paris på våbenskjoldene til Dr. Louises Bro.

1886-02-15

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ vil gerne købe en samling oldsager, selvom han egentlig ikke har råd. Han beder Løytved sørge for at genstandene bli…

1886-02-16

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis har modtaget Carl Jacobsens bestilling på 5 statuer og reliefferne af Københavns byvåben, der skal …

1886-02-18

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ er nu også interesseret i at købe aramæiske indskrifter.

1886-02-22

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fortæller om sit forsøg på at redde Jerichaus 'Evas Skabelse' fra branden på Christiansborg. Statuen gik …

1886-02-25

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin har bedt billedhuggeren Peters om at repræsentere CJ på Vente Sichel på Hotel Drout for at købe dyrefigurer. …

1886-02-25

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved glæder sig over, at CJ har besluttet at købe hans samling af palmyrenske sager. 6 kasser er afsendt.

1886-02-27

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Telegram fra Gautherin om køb på Vente Sichel.