Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-02-25

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved glæder sig over, at CJ har besluttet at købe hans samling af palmyrenske sager. 6 kasser er afsendt.

Transskription

Beyrut, 25. Februar 1886.
Min Kjære Herr Jacobsen.
Deres Telegram af 23. d. M. modtog jeg igaar; det glæder mig De har bestemt Dem til at tage den Palmyrinske Samling. I Dag har jeg afsendt 6 Kister med Loydskibet "Mars" over Triest, Speditør Smreker & Co. Med det første Skib skal jeg sende igjen - saa at jeg Haaber, De i kort Tid vil have det hele og være rigtig tilfreds.
Med venlig Hilsen Deres Ærbødig hengivne
i Hast
Julius Løytved

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895