Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-01-11

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen hilser fra sønnen Erland, der blev født 9. januar om aftenen.

Transskription

Hr Andreas Weis
Amalievei 4
Frederiksberg

Jeg skal hilse Dig fra Hr Erland Jacobsen født 9-1-86 kl. 23.55
Alt vel
Venskabeligst
[her tegning af svastika]

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

København
København

Rigsarkivet