Menu

Søgeresultater: 139

1885

Vilhelm Dahlerup, Carl Jacobsen

Dahlerups forslag til en Glyptoteksbygning ved Aborreparken. Tegningen er gengivet i Andreas Bruun, Jens Vilhelm Dahler…

1885-01-02

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Dubois takker for tilbuddet om at udføre en af kejserinderne. Han har ikke tid på grund af sit arbejde med rytterstatue…

1885-01-13

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1885-01-21

Carl Jacobsen

A. Langballe & Co

Carl Jacobsen mener, at det er en misforståelse, at Langballe skal have nogle granitprøver tilbage. De opbevares sammen…

1885-01-24

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin beklager, at han, på grund af søsterens død, ikke har skrevet længe. Gipsmodellen af Diderot er blevet tørret…

1885-02-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ spørger Chapu, om han vil udføre statuen af Alexandra, prinsesse af Wales. Gautherin har givet tilsagn om at ville l…

1885-02-06

Henri Chapu

Carl Jacobsen

1. brev fra Chapu hvor statuen af Prinsessen af Wales omtales.

1885-02-11

Carl Jacobsen

Frants Rosenstand

Om kejserindestatuerne

1885-02-12

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ spørger om Chapu evt. kan modelere sin statue efter fotografier, da prinsessen af Wales ikke kan afse tid til at sid…

1885-02-12

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ spørger Jean Gautherin, om han vil udføre statuen af kejserinde Dagmar, også selvom om hun ikke kan sidde model.

1885-02-13

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har set nogle fine palmyrenske buster med spor af bemaling hos en fransk-jødisk kunsthandler i Damascus. Marmor…

1885-02-15

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

På trods af Christian IX's svar vedrørende kejserindestatuerne er Gautherin fortøstningsfuld, og han spørger CJ, om han…

1885-02-17

Peter Vilhelm Grove

Carl Jacobsen

Redaktør P.V. Grove spørger Carl Jacobsen, om han vil meddele 'Dagbladet' noget mere om den påtænkte overdragelse af Gl…

1885-02-18

Frants Rosenstand

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1885-02-19

Carl Jacobsen

Peter Vilhelm Grove

Carl Jacobsen orienterer redaktør P. V. Grove fra Dagbladet om sine planer for Glyptoteket. Det er stadig ikke officiel…

1885-02-21

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Om statuen af Alexandra, prinsesse af Wales.

1885-02-24

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Om vigtigheden af, at der er en god forbindelse mellem de to kunstnere, hvis kejserindestatuerne skal optræde som pende…

1885-02-24

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen

H.N. Hansen sender en tegning over den påtænkte Glyptoteksgrund ved Jarmers Bastion, og kommer med betragtninger over C…

1885-03-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved skriver, at den østrigske kronprins Rudolf ventes på besøg i Beirut. Han opkøber antikviteter med stor iver.

1885-03-04

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin har en række spørgsmål vedrørende kejserinde Marija Fjodorovna (prinsesse Dagmars) påklædning.