Menu

Søgeresultater: 31

1918-02-16

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller afventer HJ's nærmere instrukser vedrørende de to Rodin portrætter.

1918-02-16

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller tilbyder i dette brev bl.a. Rodins 'Balzac'.

1918-02-20

Frederik Poulsen

Asta Møller

FP sender betalingen for de to udgaver af Rodin's "L'homme au nez cassé". Han spørger, om de kan afsendes eller må bl...

1918-03-12

Asta Møller

Frederik Poulsen

Asta Møller skriver, at det kan blive nødvendigt at deponere de to Rodin buster i længere tid, da forbindelsen mellem...

1918-03-15

Frederik Poulsen

Asta Møller

FP meddeler Asta Møller, at NCF ikke er interesseret i at købe nogle bronceafstøbninger af skulpturer af Rodin. Afstø...

1918-03-27

Frederik Poulsen

Ny Carlsbergfondet

FP anbefaler, at L.G. Henriksen får lønforhøjelse; samtidig forsømmer ikke lejligheden til at klage over sin egen løn...

1918-03-31

Thorkild Henningsen

Helge Jacobsen

1918-4

Asta Møller

Helge Jacobsen

Astra Møller skriver et postkort (på fransk) at hun har fundet endnu en buste af Rodin forestillende Balzac

1918-04-03

Thorkild Henningsen

Helge Jacobsen

1918-04-04

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

1918-04-13

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller fortæller, at der i Frankrig er bekymring for al den franske kunst der købes i Norden. Man frygter at Dan...

1918-04-13

Asta Møller

Helge Jacobsen

brev#2 af denne dato. Brevet er stilet til Direktionen for Glyptoteket. Asta Møller fortæller, at hun foreløbig for e...

1918-04-19

Asta Møller

Helge Jacobsen

telegram om busten af Balzac.

1918, efter 23. maj

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller spørger, om HJ er villig til at betale 15% krigsassurance for hjemsendelse af to bronzehoveder af Rodin.

1918-05-12

Maria Mogensen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1918-05-20

Helge Jacobsen

Asta Møller

HJ skriver at Ny Carlsbergfondet ikke kan konkurrere med de private danske kunstsamlere Wilhelm Hansen og Herman Heil...

1918-06-10

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

1918-07-09

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

1918-07-24

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller oplyser, at Gauguins Tahitibillede (omtalt i forrige brev), allerede er tilbudt Wilhelm Hansen for 40.000...

1918-08-17

Thorkild Henningsen

Helge Jacobsen