Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-03-12

Afsender

Asta Møller

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Asta Møller skriver, at det kan blive nødvendigt at deponere de to Rodin buster i længere tid, da forbindelsen mellem Frankrig og Danmark er afbrudt.

Transskription

Avenue de la Motte
Picquet 6. Paris
12 marts 1918

Hr. Frederik Poulsen
Med tak for check'en sender jeg Dem hermed indlagt en kvittering samtidig har jeg faaet en kvittering for hovedet og et skriftligt bevis for at de er købt til Glyptoteket og endnu ike "livrés". Disse to papirer har jeg isinde imorgen at bede legationen opbevare for mig indtil det bliver bestemt, om hovederne kan afsendes - eller

skal gives til opbevaring et eller andet sted.
Dette har jeg gjort i befald af, at der skulde tilstøde mig en ulykke, inden afsendelsen - for at da legationen kan faa hovederne udleveret.
Igaar var jeg paa legationen for at bede om Hr. Henningsens adresse - og har straks udbedt mig et rendez vous. Der erklærede de at al forbindelse med Danmark var for øjeblikket afbrudt, men saa saare den blev genoptaget skulde de lade mig det vide. Hvis Hr. Henningsen ikke kan være mig

behjælpelig med afsendelsen kender jeg en expedition i rue Polen, der før under krigen har expederet billeder for os. Jeg skal selvfølgelig sørge for en god indpakning og krigsforsikring, naar afsendelsen finder sted.
Vil De - i befald af at - hovederne maa opbevares i længere tid, at jeg deponerer dem "a la banque des Ppays du Nord-". Jeg tror ikke at omkostningerne vil beløbe sig til mere end 30-40 fr om aaret. I legationen beklagede de ikke

at have noget sikkert sted.
Jeg har skrevet til Mr Schöller og skal lade Dem vide saa saare der indløber svar

Ærbødigst
Astra Møller

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv