Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-4

Afsender

Asta Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Astra Møller skriver et postkort (på fransk) at hun har fundet endnu en buste af Rodin forestillende Balzac

Transskription

Monsieur Le Directeur
Helge Jacobsen
Ny Carlsberg Glyptotek
Copenhague
Danemark

6 Avenue de la Motte Piquet

Monsieur le Directeur Helge Jacobsen.
Je viens de consulter un directeur d'assurance, il ma dit que pour le moment l'assurance pour le ... de guerre pour l'envoi en Danemark des deux tête est 7 á 8 pour cent. Un mr. Vaudelle viens de m'ecrire, qui il at une trés belle tête ancienne de Balzac, j' ... la voir

si c'est interessant
Je vaux le ....Asta Möller

Fakta

PDF
Brev

Fransk

Postkortet kan sikkert dateres mere præcist ved nærlæsning af den øvrige korrespondance fra perioden. Poststemplet er desværre utydeligt.

Paris
København

Glyptotekets arkiv