Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-04-24

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

Frederik Poulsen sender betaling for de to trærelieffer af Gauguin. Han beder Asta Møller deponere reliefferne i en bankboks og at fremskaffe en kvittering fra sælger.

Transskription

24 April 18

Fru Asta Møller!
Hermed sender jeg Dem i et rekommanderet Brev de 10.000 Frcs. for de to Trærelieffer af Gauguin, som Ny Carlsbergfondet ønsker at erhverve, saaledes som jeg forleden meddelte Dem pr. Telegram. Jeg beder Dem venligst at skaffe os Sælgerens Kvittering og deponere Reliefferne i Boksen i Banque des Pays du Nord. De Udgifter, De maatte have ved Transport og Depositum, beder jeg Dem opgive mig.
P.D.V ærbødigst
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv