Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-04-13

Afsender

Asta Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

brev#2 af denne dato. Brevet er stilet til Direktionen for Glyptoteket. Asta Møller fortæller, at hun foreløbig for et år, har lejet en bankboks i Paris til de to bronzebuster af Rodin ..

Transskription

6 Avenue de la
Motte Picquet
13 april 1918

Til Direktionen for Glyptoteket
Efter modtagelsen af Hr Frederik Paulsens brev har jeg lejet paa la Banque des Pays du Nord en box til 50 francs aarlig fra den 12 april. De to hoveder af Rodin er indsatte i boxen og vedlagt en note hvori der erklæres at

de to bronzer tilhører glyptoteket i Copenhague. Nummeret på nøglen er 959. I tilfælde af at der skulde tilstøde mig noget - ved De altsaa nummeret og kan forlange hovederne udleveret. Jeg har desforunden sat Hr Direktør Prior ind i sagen. Han mente, at det var bedst, at jeg tog boxen for et aar - da det nok skal være

meget vanskeligt at faa lov at udføre bronze - og at det selv om forbindelsen mellem Danmark og Frankrig komme igang igen let vil kunne trække ud med forsendelse.
Jeg haaber, at De vil være tilfreds med ordningen. Jeg har endnu ikke hørt fra Mr. Schølller - formodentlig er brevet gaaet tabt - i morgen vil jeg

paany forsøge med et recommanderet brev - det vil maaske bedre finde ham.

Forbindligst
Asta Møller

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv