Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-04-13

Afsender

Asta Møller

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Asta Møller fortæller, at der i Frankrig er bekymring for al den franske kunst der købes i Norden. Man frygter at Danmark er mellemhandler for tyske samlere.
Af brevet fremgår det, at Asta Møller tror, at Frederik Poulsen er direktør for Glyptoteket.

Transskription

6 Avenue de la Motte
Picquet
13 april 1918

Hr Helge Jacobsen
Herved sender jeg Dem sammen Fagets svar - De vil se af hans brev at han intet vil sælge. Men i dag har jeg fundet en anden amateur, som har bedt mig komme og se hans Gauguins. Maaske er der noget at finde-.

Man begynder her at blive temmelig urolig for al den franske kunst, der bliver købt i Norden.
En conservateur fra Louvre spurgte mig endog meget urolig forleden dag. Men jeg var vis paa at man ikke var mellemhandlere i Danmark for tyske amateurer-.
Den ene collection efter den anden bliver købt før

den offentlige auktion. Man frygter at det samme vil blive tilfældet med Degas salg.-
Jeg har i dag telegraferet til Dem om et smukt bronze hovede af Balzac - 17 centimeter højt som en forfatter købte i 1909 hos Rodin selv, og siden har været i hans eje - han er paagrund af haarde tider nødt til at sælge en del af sine ting. Han har blandt

andet en henrivende lille Renoir - ung pige - som han maaske vilde sælge til en 10.000. Han vilde sige mig prisen nøjagtigt og give mig et photografi af billedet. Interesserer De Dem for Renoir [?] Inden i dette brev vedlægger jeg et brev til direktøren for Glyptoteket. De vil deri se, at hovederne af Rodin er indsatte i la banque des Pays du Nord, efter direktionens ønske-.
Ærbødigst
Deres
Asta Møller

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets arkiv