Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-03-15

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Asta Møller

Dokumentindhold

FP meddeler Asta Møller, at NCF ikke er interesseret i at købe nogle bronceafstøbninger af skulpturer af Rodin. Afstøbningerne er taget efter Rodins død og ikke efterbehandlet af ham selv.

Transskription

15 Marts 18

Fru Asta Møller
6 Avenue de la Motte Picquet
Paris

Ny Carlsbergfondets Direktion har i et møde i Gaar behandlet de samtidigt med Deres Brev af 16de Febr. indløbne Fotografier, men ikke fundet Anledning til Erhvervelse af disse posthume Rodinske Figurer og Fragmenter. Særligt synes Bronceafstøbninger, tagne nu efter en Originalmodel og altsaa hverken eftergaaede af Mesteren selv eller færdigbehandlede under hans Opsyn, os at være af meget ringe Værdi.

Vi tillader os derfor samtidigt at returnere hele Samlingen af Fotografier.
P.D.V
ærbødigst
Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv