Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-04-05

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

HJ skriver til Thorkild Henningsen i Paris, at han nødig vil købe to Gauguin-billeder uden først at have set fotografier af dem. Han beder Henningsen se efter arbejder af Maillol og Bourdelles.

Transskription

5te April, 18.

Kære Henningsen
Jeg modtog igaar et Telegram fra Dem om Tilbud paa 2 Malerier af Gauguin og skyndte mig med at svare.
Først maa jeg Takke Dem for Deres Ulejlighed, dernæst beklage at jeg ikke mener at kunne afslutte Handelen uden at have et Fotografi at rette mig efter - det er jo saa sin Sag at kjøbe Malerier efter Reproduktion men at kjøbe uden at have den fjerneste Anelse om, (hvad)

hvad man indlader sig paa (ganske bortset fra Deres udmærkede Dømmekraft) vilde være at "købe Katten i Sækken" -
Forøvrigt ved man jo nu slet ikke, hvad Udfaldet bliver af den Tyske Offensiv paa Amiens, om Amiens og Paris prisgives o.s.v.
Gud give at det ikke maa ske, men Intet er jo helt udelukket og hvad saa - ?
I Paris ligger der jo for flere Millioner Kr. fransk Kunst; selv har Glyp. for nogle Tusinde i Broncearbejder -
Imedens jeg taler om Broncer, kunde ikke De ved Lejlighed, hvis De finder noget, og hvis Tiderne bedres for Paris' Sikkerhed sende os nogle Photos og Tilbud paa Værker

af Maillol og Bourdelles?
Selvfølgelig saadanne som, som have absolut Museumsværdi d.v.s. om ikke Unica saa dog sjældne og af Kunstnerne eftergaaede Exemplarer.
Jeg kender med Skam at melde yderst lidet til omtalte Kunstneres Arbejder og kan derfor ikke fremhæve nogle særlige Ting, dog ved jeg at B. har gjort en Statue "Hérakles tuant les Oiseaux", som synes mig interessant - at dømme efter Coquiots Bog. Men om dens Dimensioner har jeg intet Begreb -
Jeg haaber ikke, at jeg forvolder Dem Ulejlighed med denne Henstilling -

4.
Jeg er som sagt ivrig efter at faa se Gauguin's Tahitibillede men er bekymret fra dets Skæbne, hvis Tyskerne kommer til at belejre Paris og jeg havde erhvervet det - maaske det vilde blive beslaglagt.
Med venlig Hilsen og Haab om at Fjenden maa komme til at bøde og bide i Græsset er jeg Deres forbundne

Helge Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv