Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1918-04-04

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Frederik Poulsen sender Helge Jacobsen en check paa 500 kroner til dækning af medlemskontingent i Foreningen Fransk Kunst. Ny Carlsbergfondet er gennem Helge Jacobsen meldt ind i foreningen på livstid.

Transskription

4 April 1918

Hr Direktør Helge Jacobsen!
Efter den paa Ny Carlsberg Fondets Direktions møde i Dag tagne Beslutning tillader jeg mig herved gennem Dem at indmelde Ny Carlsbergfondet i Foreningen "Fransk Kunst" som livsvarigt Medlem og oversender Dem samtidigt hermed en check paa 500 - femhundrede - Kroner, det herfor stipulerede Medlemsbidrag, med Bøn om, at De paa vedlagte Blad vil kvittere for Beløbet.

P.D.V

Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Ny Carlsberg Fondets Direktions brevpapir

København

Ny Carlsbergfondet Arkiv