Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-02-05

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Meldahl fortæller, at Carl Jacobsen vil få et officielt svar fra Akademiet på en henvendelse, og han ønsker Carl Jacobsen god rejse (til England).

Transskription

I Anledning af Deres af 3die undlader jeg ikke at meddele at De idag faar Svaret saaledes som vedtaget i Akademiet i Fredags.
Jeg skal tale med Hansen!
Jeg skal ikke oplyse Noget om ... nu, men .... Oplysning om Udgifterne og .... vi kunne da ved Deres Hjemkomst faa Sagen ordnet paa rette Maade.
En Samtale eller et Ord fra Mand til Mand kan ikke gjælde hvor en Række af Mænd have en .... Indflydelse - som jeg ikke kan forgribe

Lykkelig Reise

Deres hengivne
F. Meldahl

d. 5/2 86

S[t] Herr Brygger C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94