Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1886-02-01

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved ønsker CJ og Ottilia tillyke med sønnen Erlands fødsel. Løytved er glad for, at CJ vil købe hans palmyrenske samling for de 680 Napoleoner, den har kostet ham.

Transskription

Beyrout 1 Februar 1886
Modtaget d. 17' Feb. [Carl Jacobsens skrift]

Min Kjære Herr Jacobsen.
Med oprigtig Glæde modtog vi i forgaards Deres venlige Brev af 20. f. M. og af ganske Hjærte sende vi Dem og Deres Hustrue vore oprigtige Lykønskninger til Fødselen af Deres lille Erland. At Deres Bekymringer var uden Grund, og at Alt gik Godt, er Herren af fuld Hjærte at takke for.
For faa Dage siden skrev jeg til Dem, og omtalte en Palmyrinisk Samling, jeg er i Besiddelse af. At jeg ikke før har skreven derom, var af Frygt for. De ikke brød Dem om flere Sager fra Syrien. -Det Glædede mig derfor doppelt paa rette Tid at kunde imødekomme Deres Ønske, og overlader Dem - fremfor Alle, gjerne Samlingen; jeg er overbeviist om De vil være rigtig tilfreds med den. Og vil til det

De allerede Besidder være af stor Interesse. Berlin og New York hvormed jeg har corresponderet, og som gjerne Ønskede nogle Palmyrinske Sager, skal jeg strax afskrive. Det skal blive godt indpakket og afsendt som sedvanlig via Triest. - Jeg finder at jeg har udgivet Napoléoner 680 for det hele, til hvilken Pries jeg gjerne overlader Dem den. - Kun beder jeg da jeg for længe Siden har Udlagt Pengene, at De vil have den Godhed at sende mig Beløbet.-
Fra min Ven Professor Euting har jeg havt et Par Breve angaaende Deres Samling og har sendt ham et Copie af det store Photographi, tillader De, at jeg sender ham Papiraftrykke af de ny Inskrifter og Photographi med Beskrivelse?

Med en venlig Hilsen forbliver jeg
min Kjære Herr Jacobsen, Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895