Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Krøyer informerer CJ om, at han nu har haft 'første seance' med med deltagerne i Komiteen for den Franske Udstilling.

Transskription

69, Boulv St. Jaques

Kjære Jacobsen

I gaar havde jeg den første Séance.
Proust havde nemlig været saa elskværdig at sammenkalde Comitéen for min Skyld og de mødte mærkværdigt fuldtalligt. Endogsaa Pasteur kom. Jeg saa foreløbig den hele Scene og lod tage et Par Fotografier. De vare alle meget elskværdige og imødekommende. Jeg er altsaa nu paa Vej med Sagen.
Jeg maa blot sige Dem at jeg paa Prousts Opfordring har anmodet Moltke om ogsaa at være med paa Billedet, da han havde været med ved det første store Comitemøde og jeg gjorde det – for Formens Skyld – tillige paa Deres

Vegne. Jeg mente det var rigtig. Men han svarede at han takkede og følte sig meget smigret over Opfordring[en], men bad mig sige Dem, at han, af Hensyn til at Regjeringen hjemme havde sat sig imod at han var med i Komiteen, ikke mente at kunne være med paa et Billede af Komiteen. Dette blot for at De kan være paa det rene med – for alle Tilfældes Skyld – at De selv har opfordret ham. Proust vilde ogsaa have at Bischofsheim og Dreifuss skulde være med paa Billedet, men dette har jeg protesteret imod og holdt paa at Billedet kun skulde indeholde Komiteens Medlemmer og at jeg i al Fald ikke være med dertil uden Deres udtrykkelige Ønske og Samtykke. Og jeg haaber at De ikke ønsker disse to Herrer med paa

Billedet – de har jo aldeles intet der at gjøre. Og jeg har saamænd nok i de 31 – ja – forstaae mig vel – hvis De ønsker 33 saa er jeg selvfølgelig parat
Tuxen og Hustru sender Deres bedste Hilsener. Tuxen rejser til Ægypten nu en halv Snes Dage.
Deres
P. S. Krøyer

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København
  • Oslo Pl. 1, 2100 København, Danmark

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. A Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.