Menu

Søgeresultater: 151

1888-02-15

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer orienterer fra Paris. De skal ikke mere henvende sig til Meissonier, han er 'umulig'. Med hensyn til Komitébil...

1888-02-15

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

Om den franske udstilling, der skal være ” Den største og betydningsfuldeste Udstilling af fransk Kunst udenfor Frank...

1888-02-16

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ kommenterer nogle palmyrenske genstande, han har modtaget, og han takker Løytved for nogle æsker med orientalsk sl...

1888-02-23

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer nævner de kunstnere, der har givet tilsagn om at medvirke i 'Den Franske Udstilling'. Han skriver om sin skits...

1888-02-24

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer skriver fra Paris om forberedelserne til den franske udstilling i København.

1888-02-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen beder Meldahl støtte tilbuddet til Københavns kommune om at modtage Glyptoteket som gave.

1888-02-28

Carl Jacobsen

O. Malm

Afventer transskription. Om Sindings nationalitet.

1888- før 24. februar

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer skriver bl.a om de planlagte besøg hos Thiébaut og Barbedienne, der omtales i brevet af 24/2 1888.

1888-03-03

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Afventer transskription

1888-03-08

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne udkast til henvendelsen til Københavns Kommune vedrørende gavebrev og fundats for Ny Carls...

1888-03-11

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl mener, at Carl Jacobsen skal skænke sin samling til staten og derved forbedre muligheden for at få en bevilli...

1888-03-11

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin informerer CJ om, at de bronzeskulpturer, han og Krøyer har udvalgt til den franske udstilling, vil blive a...

1888-03-12

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ vil gerne låne busten af kejserinde Dagmar i forgyldt sølv til den franske udstilling, og han håber, at kejserinde...

1888-03-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen udtaler, at han godt kunne tænke sig at tilbringe sin alderdom i England. Han giver endvidere Meldahl s...

1888-03-18

Carl Jacobsen

Bojsen

Ledsagebrev til finansudvalgets formand Bojsen om Carl Jacobsens tilbud til Stat og Kommune om oprettelsen af Ny Carl...

1888-03-20

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1888-03-21

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved kondolerer CJ i anledning at Beatrices død. Løytved er blevet tilbudt en sarkofag med Mumie i Kairo for 500 fr.

1888-03-27

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Afventer transskription

1888-03-28

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen takker for Meldahls støtte i borgerepræsentationen vedrørende Glyptoteket. Han informerer om at han vil...

1888-03-28

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Afventer transskription