Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1888-02-01

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved meddeler Carl Jacobsen, at der nu er nogle palmyrenske genstande til salg i Damaskus. På bagsiden er der skitser af 11 stykker.

Transskription

Beyrout, 1. Februar 1888

Min Kjære Herr Jacobsen

Der er igjen nogle Palmyrinske Stykker til Salg i Damascus, hvoraf jeg troer vil interessere Dem, No 1, 2, 3, de andre ere ikke (undtagen No 4, som ogsaa er et smukt Stykke) meget værd.
Skulde De Ønske at komme i Besiddelse af et eller andet af Stykkerne, beder jeg Dem at lade mig det vide, saa hurtig som mugligt, og sende Photographiet tilbage.
Med venlig Hilsen Deres Ærbødige og hengivne I Hast
Julius Løytved.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Beirut
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895