Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Emneord: Ny Carlsberg Glyptotek

Resultater: 157

1882-07-24

Carl Jacobsen

Jens Adolf Jerichau

Carl Jacobsen bestiller endnu 2 stykker af Alexander og Roxane-frisen (drikkebrødrene og et stykke af oksernes optog), …

1883

Carl Jacobsen

Katalog til Glyptotheket. 2. udgave fra 1883 med Carl Jacobsens rettelser og tilføjelser

1884-11-25

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen har lavet et udkast til et nyt Glyptotek, som han beder Vilhelm Dahlerup om at kommentere og arbejde vide…

1884-11-26

Carl Jacobsen

Berlingske Tidende

Carl Jacobsen sender det seneste tillæg til kataloget over Ny Carlsberg Glyptoteks samling og knytter nogle kommentarer…

1885

Vilhelm Dahlerup, Carl Jacobsen

Dahlerups forslag til en Glyptoteksbygning ved Aborreparken. Tegningen er gengivet i Andreas Bruun, Jens Vilhelm Dahler…

1885-02-17

Peter Vilhelm Grove

Carl Jacobsen

Redaktør P.V. Grove spørger Carl Jacobsen, om han vil meddele 'Dagbladet' noget mere om den påtænkte overdragelse af Gl…

1885-02-19

Carl Jacobsen

Peter Vilhelm Grove

Carl Jacobsen orienterer redaktør P. V. Grove fra Dagbladet om sine planer for Glyptoteket. Det er stadig ikke officiel…

1885-02-24

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen

H.N. Hansen sender en tegning over den påtænkte Glyptoteksgrund ved Jarmers Bastion, og kommer med betragtninger over C…

1885-05-19

Carl Jacobsen

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen

Carl Jacobsen beder om at afstøbningerne af Thorvaldsens relieffer i Frue Kirke må få plads i Glyptoteket, der i forvej…

1885-08-29

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen rykker for et overslag i forbindelse med den skitse til Glyptoteket, han har sendt d. 26. november. Han f…

1885-09-29

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen rykker for et svar på nogle spørgsmål, han stillede i forrige brev.

1885-10-01

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup udbeder sig betænkningstid vedr. Jesuskirken. Han takker for det tilsendte honorar

1885-10-20

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup sender et overslag over udgifterne til den planlagte Glyptoteks bygning. Beregningerne ikke renskrevet.

1885-10-27

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen bekræfter, at han har modtaget prisoverslaget og sender 500 Kr.

1886-03-10

Carl Jacobsen

Rasmus Secher Malthe

Carl Jacobsen beder Malthe om hjælp i forbindelse med placeringen af statuer i det 'nye' Glyptotek ved Gl. Bakkegaard, …

1886-04-20

Carl Jacobsen

Peter Frederik Koch

Om Kunstforeningens statuette af Freunds Odin

1887-09-12

Carl Jacobsen

Wolfgang Helbig

Carl Jacobsen køber Hermafroditen ubeset! den skal ikke falde amerikanerne i hænde. Carl Jacobsen fortæller om sin plan…

1887-11-05

Heinrich Hirschsprung

Carl Jacobsen

Hirschsprung overlader til Carl Jacobsen at købe Købkes maleri af Kastelsporten til Glyptoteket. Han tilbyder endvidere…

1887-11-22

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen indkalder til møde.

1887 december

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen oplyser kunstnernavne, der skal stå på de træskilte, Dahlerup skal udføre.