Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1887-11-05

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Hirschsprung overlader til Carl Jacobsen at købe Købkes maleri af Kastelsporten til Glyptoteket. Han tilbyder endvidere Carl Jacobsen malerier af Fagerlin og Ferry fra sin egen samling.

Transskription

05 Nov 87

Hr Carl Jacobsen!
Jeg har tænkt over Deres venlige Tilbud at omlave mig Kjøbet af Købkes Maleri, naar det kan faas for den Pris, som jeg kunde tænke mig at anlægge for det, naar det muligvis opnaar en høiere Pris!
Det var meget elskværdigt af Dem, og De skal have Tak derfor!
Men kjøb De Billedet til Samlingen paa Glyptotheket, hvor det vil være af særlig Interesse at vide det indlemmet, og

overlad mig Kjøbet, naar der ved anden Lejlighed muligvis kan fremkomme et Billede af Købke, som bedre svarer til min indskrænkede Plads - ogsaa mine indsk. Midler!-
Min Plads er ikke saa ubetydelig [usikker læsning] og derfor maa jeg nu udskille de fremmede Malerier! Der er et Billede af Fagerlin og et af Ferry, som De kunde have Glæde af i Deres Samling.
Fagerlins Maleri koster ½ Delen (1800 Kr) af det Galleriet betalte for deres (3,500 Kr.) og er meget elskværdigere!
Ferrý har kostet mig 1,000 Kr.

Deres hengivne
Heinr Hirschsprung

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv