Menu

Søgeresultater: 151

1888 marts

Carl Jacobsen

Udkast til fundats for Ny Carlsberg Glytptotek. Afventer transskription

1888-04-02

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

1888-04-03

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Næsten enslydende gentagelse af brevet fra 28/3 om mellemværendet mellem Legatet "Albertina" og Carl Jacobsen.

1888-04-04

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ har telegraferet til Løytved, at han gerne vil købe den tilbudte mumie.

1888-04-07

Carl Jacobsen

Axel Normann

Til gengæld for C.F. Tietgens gestus at lade Carl Jacobsen få del i ølleverancerne til Thingvalla Liniens emigrantskibe…

1888-04-10

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

1888-04-22

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1888-04-23

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

1888-04-23

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1888-04-25

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

1888 april

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

1888-05-04

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

1888-05-14

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin beder CJ være tålmodig, "man laver ikke en statue af en kejserinde på én dag". Han beklager endvidere, at han…

1888-05-22

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Afventer transskription

1888-05-24

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1888-05-28

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1888-05-28

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ spørger om Gautherin kan komme og besøge den franske udstilling.

1888-05-29

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Afventer transskription

1888-05-30

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afregning for busten af Theodora.

1888-05-30

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beklager, at der var ting, der ikke blev erhvervet, og at han ikke har mulighed for at komme og se Jacobsens sa…