Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-04-27

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen tager med glæde imod Carl Jacobsens rejse om at finansiere en rejse til orienten. Han vil komme til Ny Carlsberg for at tale om portrætterne af Ottilia og ...

Transskription

10, Vodrofsvej, V. d. 27-4-82

Kjære Hr Jacobsen!
Maa jeg takke Dem for Deres Brev af 25de d. M. med de indlagte 2000 Kr., Restbeløbet for Susanne.
Deres udmærkede Tilbud om en Rejse til Orienten, tager jeg selvfølgelig imod med begge Hænder, og haaber

at Tingene ville ordne sig saaledes, at jeg kan rejse til Efteraaret.
Formen for Portraitternes Udførelse er det jo bedst at tale lidt nærmere om; jeg har stor lyst til at gaa i Gang med Dem, kun vil jeg bede Dem forberede Deres Damer paa, at ringere end tre Timer ad Gangen er det ikke godt muligt at arbejde.
Jeg har Tilbud om at kunne

laane Krøyers Atelier for i Sommer, men da det er vel fjernt fra Ny Carlsberg gjør jeg maaske bedre i at benytte vor Malerskoles Lokale paa Halmtorvet.
En af Dagene vil jeg tillade mig at komme ud og tale med Dem og forbliver

Deres hengivne
L. Tuxen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv