Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-02-19

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen er ikke helt tilfreds med købet af tre hoveder, men han fortryder dog ikke købet.

Transskription

19 - 2 - 90.
Kjære Hr. Consul Løytved.
De tre Hoveder kom for en Ugestid siden.
Det romerske Mandshoved fra Keisertidens Begyndelse er jo nok interessant, men rigtignok meget ramponeret.
Kvindehovedet er ganske stemningsfuldt, men Overfladen har jo ogsaa lidt en Deel. - Det er fra en seen Tid, saa Udførelsen er tarvelig; det ene Øie er meget større end det andet.

Det "byzantinske" Hoved har ikke synderlig Kunstværd, men den eiendommelige Hovedpynt er dog ret interessant.
Alt i Alt fortryder jeg dog ikke at have erhvervet disse Hoveder.
Det lille Hoved uden Næse er endnu ikke kommet.
Det skulde nu glæde mig meget, hvis vi kunde erhverve de to sidst omtalte.
Om Statuen af Zeus uden Hoved fra Cyzikos kan jeg ikke udtale mig uden at have seet Photo

graphi. - At der ikke er Hoved vilde ikke afholde mig fra at ønske den erhvervet, hvis den ellers var et udmærket Kunstværk.
Men medens Atys-Statuen dog har nogen Værdi - uden at være godt udført - fordi den forestiller en mindre almindelig Figur, saa vilde Zeusstatuen ikke være paa sin Plads i Glyptotheket, hvis den ikke som Kunstværk er

noget Betydeligt.
Med hjertelig Hilsen er jeg Deres meget hengivne og forbundne
Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 3, feb. 1887 - juli 1890.