Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-03-10

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen begrunder sit afslag om at udlåne Komité-billedet, og han foreslår Krøyer at rette henvendelse til Illustreret Tidende.

Transskription

10-3-90
Kjære Krøyer
Heinr. Hansen havde allerede anmodet mig om Deres Billede til Udstillingen og jeg havde svaret ham med et Afslag. Nu faar jeg i dag Deres Brev, som gjør mig Afslaget dobbelt ubehageligt.
Jeg har nemlig ikke tænkt paa Dem, men kun paa Udstillingen, og jeg fandt at der ikke var Grund til at favorisere den

Paa Glyptothekets Bekostning.
De veed at naar det gjælder mine egne Vægge kan jeg godt bringe Offre, men at berøve Glypotheket dets i Øjeblikket største Tiltrækningskraft – det synes jeg er for Meget forlangt.
Men nu er der Hensynet til Dem. Her maa jeg svare at jeg har haft Billedet opstillet paa Staffeli i to Maaneder i den franske Sal, at jeg indbød hele Pressen, som

Ogsaa bragte selvstændige Artikler om det. Det hænger nu i godt Lys i det gamle Glyptothek og er jo saaledes offentlig udstillet Dag ud og Dag ind.
Ønsker De det endnu mere fremdraget saa foreslaar jeg at De tillader Galschiøtt at reproducere det i illustreret Tidende, han har anmodet mig om min Tilladelse som han naturligviis med Glæde har faaet.

Jeg haaber derfor at mit Afslag ikke er Dem nogen synderlig Skuffelse.
De har naturligviis seet Gjengivelsen i Gaz d b Art. Men der er nogen Feil og Mangelfuldhed i Navnene. Burde De ikke faa Redacteuren til at rette disse.
Af Personerne kjender jeg ikke selv Lisch, Cormon Bracquemont og Bailly
Men jeg antager at Lisch er den Mand med Næsebrille som sidder fremadbøiet ved Siden af Delaplanche at Cormon er den lille sorte hvis Hoved sees over Delaplanches, at Bracquemont er den der staar op bagved Gerveux og … Petit og at Bbailly slet ikke er paa Billedet.
Det vilde glæde mig at faae to Ord fra Dem eet: at De ikke er kjed af mit Afslag og eet om min Rettelse af de tre Mænd er rigtig.
Venlig Hilsen fra min Hustru Deres hengivne Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Bd. 3, juli 1887-juli 1890