Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-01-04

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen meddeler, at hans søn Alf er død. Han inviterer Meldahl ud for at se på sit hus sammen med murermester Beckmann.

Transskription

Ny Carlsberg
Løverdag 4-1- 90

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Vor kjære Dreng døde i gaar Aftes.
Hjertelig Tak for deres venlige Brev.
Jeg modtager med stor Glæde Deres Tilbud at see paa mit Huus, og vil da opsætte at gjøre noget videre indtil De har sagt Deres Mening.
Hvis De vil bestemme en Dag, skal jeg være tilstede

og jeg har bedet min Murmester Hr. Beckmann ogsaa at komme.
Vilde det mulig passe Dem paa Tirsdag d. 7de saa kommer Beckmann her netop.
Det vilde være min Hustru og mig kjærest om De vilde spise Frokost med os. Vi spise Kl 12, men kunne selvfølgelig rette os ganske efter Dem.

Deres hengivne og forbundne

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Rigsarkivet.