Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-01-14

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Løytved

Dokumentindhold

Carl Jacobsen spørger, om han tidligere har sendt Løytved billeder fra Glyptoteket, ellers vil han sende ham en samling til erindring. Han siger ja tak til at købe hovedet uden næse men vil kun byde 400 francs, da han ikke mener, at det er mere værd. Han fortæller, at skarlagensfeberen har inficeret deres hus [Gl. Bakkegaard] og derfor må rives ned. Han vil opføre et nyt hus på samme sted. I mellemtiden har han købt en villa i nærheden.

Transskription

14. - 1. - 90.
Kjære Hr. Consul Løytved.
Tak for Deres venlige Brev af 8. - 1. - 90.
Jeg skal ikke forsømme at sende Dem Photographierne.
Jeg erindrer ikke: Har jeg sendt Dem Photographier af Kunstværker i Glyptotheket - og i saa Fald hvilke? Thi har jeg aldrig sendt Dem Photographier, vilde jeg gjerne sende Dem en Sam ling til Erindring.
Hovedet uden Næse vil jeg gjerne have. Jeg modtager derfor gjerne Deres elskværdige Tilbud, at forsøge at faae det for 400 fr. - synderlig mere er det vist ikke værdt.
Efter at Skarlagensfeberen har smittet vort gamle Huus, som vil være næsten umuligt at desinficere, har jeg kjøbt en Villa i Nærheden.
Det kjære, gamle, hyggelige Huus bliver da revet ned. - Det er jo en gammel, raadden Rønne, som ikke er meget værdt i Penge - skjøndt meget hyggeligt.
Jeg vil da opføre et nyt Huus paa dets Plads.
Deres hengivne Carl Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Beirut

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger bd. 3, feb. 1887 - juli 1890.