Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1890-01-08

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved kondolerer efter meddelelsen om Alfs død. Derudover efterspørger han foto på Attys Statuen og spørger, om han skal byde en ny pris på hovedet uden næse.

Transskription

Constantinople 8. Januar: 1890

Hotel Impérial

Min Kjære Hr Jacobsen.

Det gjør mig umaadeligt Ondt for Dem og Fru Jacobsen at erfare at Vor Herre har borttaget til et bedre Liv Deres ældste Søn, det er jo skrækkeligt. jeg beder Dem at være overbeviist om min Hustrues og min Egen største Deeltagelse i Deres store Sorg, hvilken Alene Gud kan give Dem Kraft til at bære.

Det glæder mig at De er tilfreds med de Sager jeg har været saa heldig at finde for Dem, og at Attys Statuen er kommet godt hjem. Der er jo ved Ankjøbet og Afsendelsen med saadanne Sager stædse nogle mindre og større Ubehageligheder og Ansvar forbunden, men jeg er da fuldstændig tilfreds, naar da alt gaaer godt og De er tilfreds.- Om Findestædet af Attys Statuen skal De faae nøiagtig Beretning, om nogle Dage, jeg skal opsøge Manden der havde bragt den fra Kyzicus, han boer i Scutari.-

Vil De nu ikke være saa venlig at sende mig Photographien tilbage, maaske et bedre af Attys-Statuen. Hjælmen kommer hjæm, det er et Pragt-Stykke, man bød mig her 3 Gange saa meget for den, som jeg betalte og overlod den Antik Samlingen for.-

Mange Tak for Vexelen paa de 145 fr. Hvad Hovedet uden Næse, som er et Romersk Kaiser Portrait, M. Aurel ? angaar, høre jeg nu, det tilhører Dr. Mortmann. Han er Kjænder, og det lader til han bliver staaende ved 600 francs. Ønsker De at jeg skal forsøge at faa det ned til 4 a 500 francs, og De for denne Priis vil have det da lad mig det vide, men gjør mig den Tjeneste at skrive strax.-

Med mange venlige Hilsner til Dem og Fru Jacobsen.

Deres Ærbødige og hengivne Julius Løytved.

P.S. De skal see De vil ogsaa blive tilfreds med Hovedet 2, som er paa Veien Hjæm, men det er et Afstands-Stykke. -

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Konstantinopel
København

Glyptotekets arkiv. Korrespondance vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-1895