Menu

Søgeresultater: 63

1918 efter 1. maj

Asta Møller

Helge Jacobsen

Del af brev Asta Møller beder HJ fortælle, om han har særlige ønsker til den antikke samling.

1918 mellem 18. og 23. april

Frederik Poulsen

Asta Møller

Telegram med afslag på køb af Rodins Balzac, men accept af købet af to trærelieffer af Gauguin

1918-01-21

Asta Møller

Helge Jacobsen

Om manden med den brækkede næse og et 4 meter langt Tahitibillede af Gauguin

1918-02-16

Helge Jacobsen

Asta Møller

HJ meddeler, at der ikke er penge til (og interesse for) i Ny Carlsbergfondet at købe værker af Gauguin. Han beder dog …

1918-02-16

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller afventer HJ's nærmere instrukser vedrørende de to Rodin portrætter.

1918-02-16

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller tilbyder i dette brev bl.a. Rodins 'Balzac'.

1918-02-20

Frederik Poulsen

Asta Møller

FP sender betalingen for de to udgaver af Rodin's "L'homme au nez cassé". Han spørger, om de kan afsendes eller må bliv…

1918-03-12

Asta Møller

Frederik Poulsen

Asta Møller skriver, at det kan blive nødvendigt at deponere de to Rodin buster i længere tid, da forbindelsen mellem F…

1918-03-15

Frederik Poulsen

Asta Møller

FP meddeler Asta Møller, at NCF ikke er interesseret i at købe nogle bronceafstøbninger af skulpturer af Rodin. Afstøbn…

1918-03-17

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller tilbyder HJ adskillige værker af Gauguin

1918-03-27

Frederik Poulsen

Ny Carlsbergfondet

FP anbefaler, at L.G. Henriksen får lønforhøjelse; samtidig forsømmer ikke lejligheden til at klage over sin egen løn s…

1918-03-31

Thorkild Henningsen

Helge Jacobsen

1918-4

Asta Møller

Helge Jacobsen

Astra Møller skriver et postkort (på fransk) at hun har fundet endnu en buste af Rodin forestillende Balzac

1918-04-03

Thorkild Henningsen

Helge Jacobsen

1918-04-04

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

Frederik Poulsen sender Helge Jacobsen en check paa 500 kroner til dækning af medlemskontingent i Foreningen Fransk Kun…

1918-04-05

Helge Jacobsen

Thorkild Henningsen

HJ skriver til Thorkild Henningsen i Paris, at han nødig vil købe to Gauguin-billeder uden først at have set fotografie…

1918-04-13

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller fortæller, at der i Frankrig er bekymring for al den franske kunst der købes i Norden. Man frygter at Danma…

1918-04-13

Asta Møller

Helge Jacobsen

brev#2 af denne dato. Brevet er stilet til Direktionen for Glyptoteket. Asta Møller fortæller, at hun foreløbig for et …

1918-04-19

Asta Møller

Helge Jacobsen

telegram om busten af Balzac.

1918-04-24

Frederik Poulsen

Asta Møller

Frederik Poulsen sender betaling for de to trærelieffer af Gauguin. Han beder Asta Møller deponere reliefferne i en ban…