Menu

Søgeresultater: 46

1899 forår

Ottilia Jacobsen

Helge Jacobsen

Ottilia skriver til Helge om nogle mislykkede fotografier, der skal tages om, når Helge kommer til byen til Kr. Himmelf…

1899-01-01

Georg Treu

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1899-01-04

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1899-01-06

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen er oprørt over de Angelis pris på 4000 francs for en støbeform til Tiberen. Han vil selv det følgende år …

1899-01-12

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1899-01-12

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Et faderligt brev til Helge med oplysninger om, hvordan Carl Jacobsen har tænkt sig, at krypten i Jesuskirken skal indr…

1899-01-14

Carl Jacobsen

Carl og Ottilia Jacobsens andet gavebrev omhandlende "Det gamle Glyptothek" (antiksamlingen), der var blevet tilbage i …

1899-01-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1899-01-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

15 Janvier 1899 Cher Monsieur, J'espère que ce sera bien ainsi, dans la forme que nous donnons généralement en France. …

1899-02-05

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

CJ giver formaninger til Helge og fortæller om sin deltagelse i et selskab, hvor han havde danset med 'Ballettens Stjer…

1899-02-20

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Carl Jacobsen glæder sig over, at Helge er rykket 3 pladser op i klassen; han pointerer dog, at Helge stadig er blandt …

1899-03-14

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Carl Jacobsen fraråder på det stærkeste Helge at købe Georg Brandes samlede værker. Han vil heller ikke anbefale Helge …

1899-03-28

Lov om tilskud til Ny Carlsberg Glyptotek

1899-03-28

Carl Jacobsen

Lov om statstilskud til Glyptoteket

1899-04-19

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup beder om at få sin afsked.

1899-05-10

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

"Det er en grænseløs Sorg Du forvolder mig, den er mig mere smertelig end Alfs Død". Carl Jacobsen reagerer voldsomt på…

1899-05-12

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Helge har bedt sin far om at trække sine voldsomme udbrud i forrige brev tilbage. Det gør han imidlertid ikke!

1899-06-05

Carl Jacobsen

Københavns magistrat

Carl Jacobsen informerer Københavns Magistrat om, at han har bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptoteks bemyndigelse til a…

1899-06-15

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen glæder sig over at Dahlerup er blevet rask og takker ham for udkastet til et epitafium for arkitekten Chr…

1899-06-26

Carl Jacobsen

Referat af møde i Københavns Borgerrepræsentation