Menu

Søgeresultater: 97

1886-01-20

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ fortæller, at han har fået sønnen Erland, og at fødslen gik godt. Han vil gerne have flere palmyrenske skulpturer, h…

1886-01-25

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved sender CJ fotografier af de palmyrenske buster, han har købt i løbet af det sidste år. I alt drejer det sig om …

1886-01-28

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen skriver til de to andre bestyrelsesmedlemmer om priser på bl.a kopier af Apollo Belvedere og Michelangelo…

1886-02-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved ønsker CJ og Ottilia tillyke med sønnen Erlands fødsel. Løytved er glad for, at CJ vil købe hans palmyrenske sa…

1886-02-05

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl fortæller, at Carl Jacobsen vil få et officielt svar fra Akademiet på en henvendelse, og han ønsker Carl Jacobs…

1886-02-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen foreslår at bytte nogle af Glyptotekets skulpturer med nogle af Kunstakademiets. Bl.a. Rauchs Victoria og…

1886-02-06

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen bestiller 5 skulpturer til Legaet "Albertina" : Silen med Bacchusbarn; Hvilende Hermes; Sliberen; Apollo…

1886-02-07

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl informerer Carl Jacobsen om at billedehuggeren Carl Schmidt har en skulptur færdig. Han foreslår endvidere, at …

1886-02-15

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ vil gerne købe en samling oldsager, selvom han egentlig ikke har råd. Han beder Løytved sørge for at genstandene bli…

1886-02-16

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis har modtaget Carl Jacobsens bestilling på 5 statuer og reliefferne af Københavns byvåben, der skal …

1886-02-18

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ er nu også interesseret i at købe aramæiske indskrifter.

1886-02-22

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fortæller om sit forsøg på at redde Jerichaus 'Evas Skabelse' fra branden på Christiansborg. Statuen gik …

1886-02-25

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin har bedt billedhuggeren Peters om at repræsentere CJ på Vente Sichel på Hotel Drout for at købe dyrefigurer. …

1886-02-25

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved glæder sig over, at CJ har besluttet at købe hans samling af palmyrenske sager. 6 kasser er afsendt.

1886-02-27

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Telegram fra Gautherin om køb på Vente Sichel.

1886-02-27

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1886-03-01

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1886-03-02

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved udtrykker igen sin glæde over, at CJ vil købe hans samling af palmyrenske oldsager. Han har allerede sendt 6 ka…

1886-03-02

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin skriver om resultatet af vente Sichel.

1886-03-05

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription