Menu

Søgeresultater: 151

1888-01-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ rykker igen for statuen af Alexandra. Han spørger om den kan være klar til verdensudstillingen.

1888-01-02

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ mangler kun kejserindestatuerne for at kunne tilbyde Københavns Kommune Glyptoteket. Han beder Gautherin om at sende…

1888-01-03

Carl Jacobsen

Axel Prior

Afventer transskription

1888-01-10

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1888-01-12

Carl Jacobsen

Hans & Jørgen Larsen

Afventer transskription

1888-01-16

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1888-01-19

Carl Jacobsen

Hans & Jørgen Larsen

Afventer transskription

1888-01-24

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

1888-01-25

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen bede H.N. Hansen udbetale Th. Stein 2000 kr. for statuen af en Neapolitansk fiskerdreng bærende en Vandkr…

1888-01-26

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ skriver bl.a. om datteren Beatrice, der ligger dødsyg af hjernebetændelse. CJ ønsker sig nogle faa gode ægyptiske sk…

1888, 20- 31 januar

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens noter om datteren Beatrices sygdom og død. Aftenselskabet, som ses gengivet på Krøyers maleri, blev afho…

1888 januar

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen beklager, at han på kommunens vegne på afbestille ordren af reliefferne til Dronnings Louise Bro. Apollon…

1888-02-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved meddeler CJ, at der nu er nogle palmyrenske genstande til salg i Damaskus. På bagsiden er der skitser af 11 sty…

1888-02-01

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1888-02-03

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Dårligt helbred har forsinket Chapus arbejde. Både Gautherin og Chapu vil gerne have deres kejserindestatuer med på ver…

1888-02-03

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ beder Chapu om at medvirke på Krøyers billede "Et aftenselskab i Glypototeket", og takker ham for hans velvilje i fo…

1888-02-03

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ inviterer Gautherin til at optræde på Krøyers billede "Et Aftenselskab i Glyptoteket", og takker ham for hans medvir…

1888-02-07

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin er villig til at lade sig afbilde på Krøyers billede. Han arbejder uophørligt på statuen af kejserinden.

1888-02-08

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen har modtaget Apollon Belvedere i god stand og takker for, at Sabatino de Angelis nu sender 3 af de 4 bron…

1888-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved deltager i CJs sorg over, at datteren Beatrice ligger for døden. Han sender fotografier af 3 palmyrenske buster…