Menu

Søgeresultater: 61

1911-01-01

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Afventer transskription

1911-02-09

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

Afventer transskription

1911-02-16

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

Afventer transskription

1911-02-21

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Tegner spørger CJ, om Glyptoteket vil modtage hans gruppe "Jordbundet" som gave og opstille den i et overdækket rum..

1911-02-23

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ mener ikke, at Tegners statuegruppe 'Jordbundet' vil passe til Glyptoteket, men at den skal stå ude i det fri. CJ er…

1911-02-24

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-02-24

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Tegner beder CJ om et møde på Glyptoteket, hvor de kan tale om gruppen "Jordbundet".

1911-02-25

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1911-02-27

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1911-03-07

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-03-08

Rudolph Tegner

Det danske kunstindustrimuseum

Til Direktionen for Det Danske Kunstindustrimuseum I fortsættelse af tidligere Aars Foraarsudstillinger foranstalter …

1911-03-20

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-03-23

Helge Jacobsen

Theodora Jacobsen

HJ takker nej til en middagsinvitation. Han korrigerer Theodora, der har brugt en forkert fransk præposition.

1911-03-24

Georg Brandes

Carl Jacobsen

Brandes bryder sig ikke om prøveopstillingen af Borgerne fra Calais og foreslår CJ at finde en anden løsning.

marts 1911

Carl Jacobsen

Georg Brandes

Svar til Georg Brandes om opstillingen af Borgerne fra Calais.

1911-04-25

Carl Jacobsen

Københavns magistrat

Afventer transskription

1911-04-25

Frederik Poulsen

Carl Jacobsen

Poulsen skriver bl.a. om tegningerne af de etruskiske gravmalerier i Strassbourg og om kopiering af disse. Han foreslår…

1911-04-25

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Afventer transskription

1911-04-30

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Afventer transskription

1911-05-01

Auguste Rodin

Theodor Oppermann

Rodin bekræfter tidspunktet for Oppermanns kommende besøg.