Menu

Søgeresultater: 79

1911-01-01

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Afventer transskription

1911-01-19

Andreas Peter Weis

Carlsbergfondets Direktion

Weis skriver til CF's direktion, at NCFs direktion ikke kan træffe en enstemmig afgørelse om kvæstorrollen i NCF, da di…

1911-01-30

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1911-02-09

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

Carl Jacobsen vil gerne have plads til Anne Marie Carl Nielsens kopi af 'Blåskæg' i Glyptoteket.

1911-02-16

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

Carl Jacobsen godkender et tilbud på nogle planter og beder Kampmann tegne..

1911-02-21

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Tegner spørger CJ, om Glyptoteket vil modtage hans gruppe "Jordbundet" som gave og opstille den i et overdækket rum..

1911-02-23

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ mener ikke, at Tegners statuegruppe 'Jordbundet' vil passe til Glyptoteket, men at den skal stå ude i det fri. CJ er…

1911-02-23

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1911-02-24

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Tegner beder CJ om et møde på Glyptoteket, hvor de kan tale om gruppen "Jordbundet".

1911-02-24

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-02-25

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1911-02-27

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

marts 1911

Carl Jacobsen

Georg Brandes

Svar til Georg Brandes om opstillingen af Borgerne fra Calais.

1911-03-07

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-03-08

Rudolph Tegner

Det danske kunstindustrimuseum

Til Direktionen for Det Danske Kunstindustrimuseum I fortsættelse af tidligere Aars Foraarsudstillinger foranstalter S…

1911-03-12

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1911-03-19

Carl Jacobsen

Carl Johan Bonnesen

Carl Jacobsen godkender begejstret Bonnesens indsendte forslag til fodstykkerne til to flagstænger.

1911-03-20

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-03-22

Carl Johan Bonnesen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-03-23

Helge Jacobsen

Theodora Jacobsen

HJ takker nej til en middagsinvitation. Han korrigerer Theodora, der har brugt en forkert fransk præposition.