Menu

Søgeresultater: 77

1911-01-01

Carl Jacobsen

Camillus Nyrop

Afventer transskription

1911-01-30

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1911-02-09

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

Carl Jacobsen vil gerne have plads til Anne Marie Carl Nielsens kopi af 'Blåskæg' i Glyptoteket.

1911-02-16

Carl Jacobsen

Hack Kampmann

Carl Jacobsen godkender et tilbud på nogle planter og beder Kampmann tegne..

1911-02-21

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Tegner spørger CJ, om Glyptoteket vil modtage hans gruppe "Jordbundet" som gave og opstille den i et overdækket rum..

1911-02-23

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

CJ mener ikke, at Tegners statuegruppe 'Jordbundet' vil passe til Glyptoteket, men at den skal stå ude i det fri. CJ er…

1911-02-23

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1911-02-24

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-02-24

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Tegner beder CJ om et møde på Glyptoteket, hvor de kan tale om gruppen "Jordbundet".

1911-02-25

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1911-02-27

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1911-03-07

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-03-08

Rudolph Tegner

Det danske kunstindustrimuseum

Til Direktionen for Det Danske Kunstindustrimuseum I fortsættelse af tidligere Aars Foraarsudstillinger foranstalter …

1911-03-12

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1911-03-19

Carl Jacobsen

Carl Johan Bonnesen

Carl Jacobsen godkender begejstret Bonnesens indsendte forslag til fodstykkerne til to flagstænger.

1911-03-20

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-03-22

Carl Johan Bonnesen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1911-03-23

Helge Jacobsen

Theodora Jacobsen

HJ takker nej til en middagsinvitation. Han korrigerer Theodora, der har brugt en forkert fransk præposition.

1911-03-24

Georg Brandes

Carl Jacobsen

Brandes bryder sig ikke om prøveopstillingen af Borgerne fra Calais og foreslår CJ at finde en anden løsning.

marts 1911

Carl Jacobsen

Georg Brandes

Svar til Georg Brandes om opstillingen af Borgerne fra Calais.