Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-03-23

Afsender

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

HJ takker nej til en middagsinvitation. Han korrigerer Theodora, der har brugt en forkert fransk præposition.

Transskription

23de- Marts - 1911

Kære Theodora
Joe og jeg takke Eder (Du har for Resten ved en Fejltagelse kun omtalt mig) for Eders venlige Indbydelse til Onsdagen d. 5te April til et Bal de tête (ikke som Du siger en tête) som vi desværre maa opgive at gaa med til, idet Joe's Søster

kommer paa besøg hos os d. 2.d April - og vi have i den Anledning indbudt nogle faa Venner til Bridge netop den Aften.

Venlig Hilsen fra os begge

Din heng. Helge

Fru Edgar Madsen
F.T. Ny Carlsberg
her.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv