Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-02-24

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tegner beder CJ om et møde på Glyptoteket, hvor de kan tale om gruppen "Jordbundet".

Transskription

6 Lemchesvej. Hellerup.
24. Februar 1911.

Hr. Dr. phil. Directør
Carl Jacobsen.

min beste Tak for Deres elskværdige Brev angaaende min Gruppe "Jordbundet".
Da Gruppen imidlertid ikke længere kan blive staaende i den frie Udstilling men maa flyttes bort i Begyndelsen af Marts Maaned, beder jeg Dem godhedsfuldt meddele mig om jeg kan træffe Dem en Dag paa Glyptoteket, da jeg vil være meget glad saafremt De vil hjælpe mig at faa Gruppen anbragt paa den rette Plads; dog maa jeg ærligt tilstaa at jeg nødigt ser den opstillet i fri Luft, da jeg frygter den vil blive ødelagt af vort raa Klima.

Deres ærbødigt hengivne

Rudolph Tegner

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Hellerup
København

Glyptotekets Arkiv