Menu

Søgeresultater: 48

1882-01-02

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé

1882-01-03

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen fortæller, at han har været i Belgien og bl.a. studeret Rubens. Han beklager, at det kun går langsomt frem med be…

1882-01-05

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn har fået brev fra Tuxen i Paris. Desværre må tanken om at erherve afstøbninger af franske skulpturer opgi…

1882-01-11

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl vil meget gerne være behjælpelig og vil med glæde sende Dubois' ”studie” til udstillingen i Wien. Carl skriver a…

1882-01-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1882-01-27

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen skriver lidt mere om om vanskelighederne ved at skaffe forme til gipsafstøbninger af franske skulpturer. Han er u…

1882-02-14

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup beder om et forskud for sit arbejde med Huitfeltsøjlen og Jesuskirken.

1882-03-03

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1882-03-10

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen beklager sig over, at det er dyrt at leve i Paris. Han er næsten færdig med Susanne, som han har valgt først at u…

1882-03-21

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen takker for 'det tilsendte', hvilket formodentlig er det forskud, han bad Carl Jacobsen om at få ibrevet af 10/3.

1882-03-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen bestiller en række bronzekopier til Legatet "Albertina"og spørger desuden om Barbedienne også kan levere …

1882-03-25

Carl Jacobsen

Fonderie Thiébaut Frères

Carl Jacobsen spørger Thiebaut et frères, om de kan levere Persus af Benevenuto Cellini og Jacopo Sansovinos Bacchus.

1882-03-31

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen bestiller 7 kopier af antikke statuer og skriver, at dette køb ikke udelukker bestilling af Merciés Glori…

1882-04-14

Carl Jacobsen

Kessel und Röhl

Carl Jacobsen forespørger, om han kan få Lyckeberg granit i stedet for Uddevalla granit til sokler.

1882-04-25

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen skriver om et stipendium til illustratoren Hans Tegner.

1882-04-25

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen bekræfter sit tilbud til Tuxen om at finansiere en rejse. Han har bestilt en portræt af Ottilia og hendes…

1882-04-27

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen tager med glæde imod Carl Jacobsens rejse om at finansiere en rejse til orienten. Han vil komme til Ny Carlsberg …

1882-05-01

Axel Reedtz-Thott

Carl Jacobsen

Reedtz-Thott vil gerne hjælpe Julius Lange med 1000 kr.

1882 før 8. maj

Carl Jacobsen

Julius Lange

Carl Jacobsen sender penge til Julius Lange. Afventer transskription.

1882-05-08

Julius Lange

Carl Jacobsen

Julius Lange takker Carl Jacobsen for de tilsendte penge.